Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Minh Nhật
Trụ sở chính: Số 41 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: 04 234 72 555 | Email: chongthamminhnhat@gmail.com
www.minhnhatjsc.com
Nhập chính xác chuỗi ở trên: